Logotyp för LRF Media

LRF Media

Jordbruk · Sweden

ALLMÄN INFORMATION

FORMAT: GIF, JPG, PNG, HTLM5 och JavaScript (endast från 3-partsleverantörer).
MAXVIKT FÖR STATISTIKA ANNONSER: 100 kb
MAXVIKT FÖR HTML5 ANNONSER: 150/200 kb
OBS! Vi tar inte emot IFRAME-script, då detta bl a inte fungerar fullt ut i Firefox.
- Alla annonser måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid.
- Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
- Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
- För en kampanj får maximalt två olika annonsversioner med olika budskap användas. 
BROWSERS:
Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:

• Internet Explorer, version 9 och uppåt
• Mozilla Firefox
• Safari
• Opera
• Google Chrome
 • LJUD
 • - Ljudet måste ha en på-/av-knapp.
 • - Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouse-over.

ÖVRIGT:
- Streaming, extern filladdning av filer och multipla clickTAGs är inte tillåtna i dessa format.
- Annonsen måste innehålla en färgplatta som täcker bannerstorleken. Detta för att vissa sajter har bakgrundsfärg.
- Annonser med vit eller väldigt ljus bakgrundsfärg måste ha ram.

MATERIALINLÄMNING

Material ska vara oss LRF Media tillhanda senast:
 • 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
 • 7 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
 • (kontakta AdOps för vidare information)

 • Vid försenad leverans av korrekt material blir kampanjstart senarelagd med motsvarande försening. De annonsvisningar som skulle levererats under förseningen uteblir eftersom respektive sajt då inte har möjlighet att sälja dessa till annan annonsör.

 • Ange nedan information när ni levererar materialet:
 • - Vilken annonsör och kampanj materialet avser
 • - Start- och slutdatum
 • - Landnings-URL:er
 • - Kontaktperson och uppgifter

 • Materialet mejlas till: 

 • Frågor om material och hjälp med annonsproduktion ställs till samma adress.

HTML5 - MATERIAL

TEKNISKA RIKTLINIJER BASERAT PÅ HTML5 IAB regler:
- Materialets huvudfil ska döpas till index.html.
- Max 15 st annonsanrop​ tillåtna för initial laddning av HTML5 annons. 
- Hotspot/Hovering (användarens markör på annonsens måldel) får inte överstiga 1/4 av annonsens storlek. Initieras när markören vilar på hotspot i minst 1 sek.
- Får INTE initiera audio.
- Får inte initiera expanderande effekt om det inte specifikt godkänts i överenskommelse vid bokningstillfället.
- Vertikal scroll i annonsen som ska gå i dator är inte tillåten.
- Vertikal scroll i material som ska gå i mobil eller läsplatta tillåts endast om den kreativa utformningen kräver det.

FILSTORLEK:
Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning.

MOBILA ENHETER
150 kb
DESKTOP / TABLET
200 kb
Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript-bibliotek, font-filer, stilmallar etc.
VIKTIGT:
Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta AdOps i god tid.

Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform i snitt väger 70-90kb extra (utöver det faktiska annonsmaterialet) och att denna extra vikt räknas in som en del av totalvikten. Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript alt levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten. Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.
PAKETERING OCH LEVERANS:
Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen. Ert kreativa material bör baseras på en index-fil som ska heta index.html. Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Klicktracking-komponenten som nämns ovan ska befinna sig i index.html-filen. Materialen ska levereras i individuella .zip-filer som innehåller alla kreativa resurser i rotmappen. Resurser och bibliotek ska inte levereras i separata mappar som t ex “img”, “css”, “js”-mappar.
TESTA DITT HTML MATERIAL INNAN DU SKICKAR IN DET TILL OSS:
Ni bör alltid testa ert material genom att ladda upp ert material på er lokala server och testa det här.

HTML5 - KLICKMÄTNING I FUSION

För att klickmätning ska fungera i vårt annonssystem så krävs att en scriptfil för detta inkluderas i index.html:
<script src="//assets.adtomafusion.net/spl/html5clickcount.js"></script>

Skriptet måste laddas innan referenser till “clickTag”-variabel görs. Annonssystemets klickräknare och landdningssidan kommer tilldelas till en javascript-variabel som heter clickTag, vilken annonsmaterialet ska hänvisa till vid klick.
Två scenarion beskrivs nedan, första är om urlen ska administreras av annonssystemet, den andra om länken är hårdkodad i materialets html- eller JavaScript-kod.
1) Länken sköts av annonssystemet
Detta innebär att kampanjsupport enkelt kan ändra länken vid behov utan att materialets html-kod behöver uppdateras.
Alla länkningsreferenser måste ändras så att de använder variabeln clickTag istället:
window.open("https://www.annons.se/sektion/", "_blank");

Detta ska ändras till:
window.open(clickTag, "_blank");

Om ni har flera olika destinationslänkar i materialet använd clickTag2, clickTag3 osv.

2) Länken hårdkodas i materialet
Detta kan vara nödvändigt om länken är dynamisk t ex.Då kan clickTag-parametern läggas till före länken:
window.open(clickTag+"https://www.annons.se/sektion/", "_blank");

Eller så här:
window.open(clickTag+dynamicUrlObject, "_blank");

Om destinationslänken innehåller specialtecken som ? eller & ska länken URL-encodas:
window.open(clickTag+encodeURIComponent("https://www.annons.se/sektion/?var1=value1&var2=value2"), "_blank");

Meddela Adops om länken är hårdkodad i materialet.

VIDEOANNONSER

FORMAT: Videofil i MP4/MOV filformat som innehåller dimensionerna 16:9 eller 4:3

LJUD
- Ljudet måste ha en på-/av-knapp.
- Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouse-over.

ANNONSLÄNGD:
5-30sek.

KLICKLÄNK: Utöver videofilen behöver vi en landnings-URL för klick om filmen ska vara klickbar.

TAKEOVER (IMAGE-VIDEO-HTML5-3rd PARTY)

IMAGE TAKEOVER


OVERVIEW
We require two image files (for landscape and portrait browser mode) that will be used on all devices (Desktop, tablet, mobile).
Our ad template will scale the images according to browser viewport.
SIZES
Landscape view - 1600x900px
Portrait view - 900x1600px

Note!
If you choose to use another resolution on your images make sure they follow the same pixel ratio as above, e.g. 1920x1080 or 1024x576
FORMATS
jpg, gif or png
WEIGHT
Maximum weight per image - 150KB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMAGE + VIDEO TAKEOVER


OVERVIEW
We require two image files (for landscape and portrait browser mode) that will be used on all devices (Desktop, tablet, mobile).
Video file should be in mp4 format.
Our ad template will scale the images and video according to browser viewport.
Automatic playing video will not be allowed.
SIZES Images
Landscape view - 1600x900px
Portrait view - 900x1600px

Note!
If you choose to use another resolution on your images make sure they follow the same pixel ratio as above, e.g. 1920x1080 or 1024x576
Video
No requirements in size, video size will be automatically adjusted in % proportion to viewport size (0-100% of viewport, percentage decided by advertiser and LRF).Ask for a live preview url of your ad to see if video size % should be increased or not.
WEIGHT Images
Maximum weight per image - 150KB VideoMaximum weight – 1500KB
VIDEO CODECS
H264 video codec
AAC audio codec
VIDEO FRAMERATE
Max framerate - 30 fps

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
HTML5 TAKEOVER


OVERVIEW We require one zip file with all HTML5 content files included, the same zip will be used for all devices (desktop, tablet, mobile).
Alternatively you can send one zip for the desktop/tablet ad and one for mobile, but it is not a requirement. Please follow document "HTML5 Fusion click Counting.docx" in creating HTML5 ads for Fusion ad serving system and including click counting support. The ad will be shown in an iframe container set to 100% width and height (-40px for header border), therefore the html5 has to be responsive and able to adapt to any browser and device size. Do not include any close buttons in your html5 ad, close button will be included by ad template. Note! Automatic playing of video is not allowed. Automatic playing of sound is not allowed. SIZES Responsive fullpage html5 ad, recommended proportions are 1600x900 (landscape) and 900x1080 (portrait) FORMATS No requirements, the HTML5 ad will be loaded inside its own iframe container. WEIGHT Total maximum weight on initial load - 200KB Total maximum weight – 300KB If HTML5 ad includes video Maximum video weight – 1500 KB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

THIRT PARTY TAKEOVER


OVERVIEW
We require the third party adserving javascript tag.
Ad template will load the third party tag into an iframe container set to 100% width and height (-40px for header border).
Therefore the ad served from third party ad server must be responsive and able to adapt to any browser and device size.

Third party should only serve the ad and scripts needed to make it responsive.
Layers and positioning of the ad on the page will be handled by ad template.
Do not include any close buttons in the ad, close button will be included by ad template.
Note!
Automatic playing of video is not allowed.
Automatic playing of sound is not allowed.
SIZES
Responsive fullpage ad, recommended proportions are 1600x900 (landscape) and 900x1080 (portrait)
WEIGHT
Ads served through third party should still follow our maximum weight requirements depending on format.

Klicka på -knappen bredvid produkter för att skapa en förfrågan