Hooray! Our new servers are up and running. However, please note that you may still experience some minor issues until 12 AM on Monday April 24th.
Logotyp för Land.se

Land.se

Hem & trädgård · Sweden

Desktopannonsering

Allmän information

FORMAT: GIF, JPG, HTLM5 och JavaScript (endast från 3-partsleverantörer). OBS! Vi tar inte emot IFRAME-script, då detta bl a inte fungerar fullt ut i Firefox.
• Bifoga alltid back-up-annonser i .gif- eller .jpg-format för samtliga .swf-format. • Alla annonser måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid. • Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning. • Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll. • För en kampanj får maximalt två olika annonsversioner med olika budskap användas. 

ÖVRIGT Streaming, extern filladdning av filer, ljud och multipla clickTAGs är inte tillåtna i dessa format. Ljud får inte starta automatiskt utan måste startas av användaren via klick (ej mouse over). Annonsen måste innehålla en färgplatta som täcker bannerstorleken. Detta för att vissa sajter har bakgrundsfärg. Annonser med vit eller väldigt ljus bakgrundsfärg måste ha ram.

BROWSERS Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:
• Internet Explorer, version 9 och uppåt • Mozilla Firefox • Safari • Opera • Google Chrome

Materialinlämning

Material ska vara LRF Media till handa senast 09:00 tre (3) arbetsdagar före kampanjstart. Materialet mejlas till AdOps@lrfmedia.se, frågor om material och hjälp med annonsproduktion ställs till samma adress. Vid försenad leverans av korrekt material blir kampanjstart senarelagd med motsvarande försening. De annonsvisningar som skulle levererats under förseningen uteblir eftersom respektive sajt då inte har möjlighet att sälja dessa till annan annonsör.