Nr Utgivning Materialdag Tema
2 27-jan 06-jan Ägarskifte
3 24-feb 03-feb Vårbruk och växtskydd
4 24-mars 03-mars Vall och foder
5 28-apr 07-apr Bygg, investeringar och energi
6 26-maj 04-maj Digitalisering och framtidens teknik
7-8 30-juni 08-juni Sommaren i fält
9 25-aug 04-aug Höstbruk och växtskydd
10 29-sep 08-sep Entreprenad och anläggning
11 27-okt 06-okt Traktor
12 24-nov 03-nov Ledarskap och arbetsmiljö
1 29-dec 06-dec