Utgåva Utgivning Materialdag Tema
1 29 december 6 december

Nya grödor/proteinskiftet

2 26 januari 5 januari

Ägarskifte

3 23 februari 2 februari

Vårbruk och växtskydd

4 22 mars 1 mars

Vall och foder

5 26 april 5 april

Bygg, investeringar och energi

6 24 maj 3 maj

Digitalisering och framtidens teknik

7/8 28 juni 5 juni

Sommaren i fält

9 30 augusti 2 augusti

Höstbruk och växtskydd

10 27 september 6 september

Entreprenad och anläggning

11 25 oktober 4 oktober

Traktor

12 29 november 8 november

Ledarskap och arbetsmiljö

1 27 december 3 december